Pogoda - Sądeckie.pl6

Dzisiaj jest: 06. 05. 2021
Do końca roku: 239 dni
Jakość Powietrza

Funkcjonariusze uczą dzieci jak prawidłowo segregować odpady

Funkcjonariusze uczą dzieci jak prawidłowo segregować odpady

W miesiącu lutym Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Nowym Sączu prowadzą wśród uczniów SP prelekcje na temat prawidłowego segregowania odpadów oraz zanieczyszczenia powietrza. 

 

Podczas zajęć dzieci uczą się o tym czym są odpady, jak je dzielić oraz co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów i gdzie takie miejsca są zlokalizowane na obszarze miasta.

 

Funkcjonariusze tłumaczą młodym ludziom dlaczego spalanie odpadów w domowych piecach stanowi zagrożenie dla zdrowia oraz jak bezpiecznie można przetwarzać śmieci, gromadzić je oraz się ich pozbywać.


W Nowym Sączu Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są zlokalizowane przy ul. Tarnowskiej 120 oraz ul. Jana Pawła II 37.

 

Odpady komunalne dostarczane do PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Nowego Sącza, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK w Nowym Sączu są czynne we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00,
b) w soboty od 9:00 do 13:00.

 

Do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej odpady komunalne, dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów:

 • – przeterminowane leki,
 • – przeterminowane chemikalia,
 • – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • – meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • – odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • – zużyte opony,
 • – odpady zielone,
 • – papier,
 • – metal,
 • – tworzywa sztuczne,
 • – szkło
 • – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:

 • – odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, smołę,
 • – materiały izolacyjne takie jak styropian,
 • – zmieszane odpady komunalne,
 • – opony z pojazdów ciężkich.

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować