GDDKiA: Do Wojewody Małopolskiego został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) obwodnicy Chełmca w ciągu DK28

GDDKiA: Do Wojewody Małopolskiego został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) obwodnicy Chełmca w ciągu DK28

Jak informuje GDDKiA do Wojewody Małopolskiego został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) obwodnicy Chełmca w ciągu DK28. Obwodnica przejmie ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28 i uzupełnieni istniejącą obwodnicę Nowego Sącza. Początek odcinka zlokalizowany jest na ul. Limanowskiej, koniec natomiast na ul. Marcinkowickiej, gdzie połączony zostanie poprzez istniejące rondo z północną obwodnicą Nowego Sącza.

 

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

 

W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie :

  • nowy odcinek drogi krajowej o długości 1,406 km,
  • 4 obiekty inżynierskie : 2 mosty i 2 wiadukty,
  • jezdnie dodatkowe o długości około 0,372 km,
  • kanał technologiczny o długości około 1,477 km,
  • ściany oporowe o długości około 0,248 km
  • urządzenia ochrony środowiska : ekrany akustyczne, osadniki i separatory
  • ciągi piesze wzdłuż drogi głównej

 

Początkowo planowano wykonanie trzech obiektów inżynierskich, jednak Wójt Gminy Chełmiec odstąpił od zawartego z GDDKiA porozumienia, zgodnie z treścią którego gmina zobowiązywała się do budowy nowego odcinka drogi pomiędzy ul. Leśną a ul. Węgrzynek, który zapewniałby dostęp do usytuowanych przy ulicy Węgrzynek nieruchomości. Odstąpienie od realizacji zapisów porozumienia spowodowało, konieczność zaprojektowania dodatkowego wiaduktu zamiast tymczasowego zjazdu. Wiadukt ten umożliwi bezkolizyjne przejście obwodnicy nad ulicą Węgrzynek, bez ingerencji w istniejący układ drogowy i zapewni dostęp do nieruchomości.

 

Po uzyskaniu decyzji ZRID od wojewody ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy. Roboty przewidziane są w latach 2022 – 2023.

 

Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować