GDDKiA przygotowuje zmiany na DK28 między Kasiną Wielką a Limanową

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy 21,2 km odcinka drogi krajowej nr 28 między Kasiną Wielką a Limanową. Jest to pierwszy z czterech przetargów, które obejmują zaprojektowanie zmian na DK28 od Wadowic do Chełmca.

GDDKiA przygotowuje zmiany na DK28 między Kasiną Wielką a Limanową

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie całościowego projektu rozbudowy drogi między skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 964 a DK28 a granicą miasta Limanowa. W ramach tych prac powstanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, a po jego przygotowaniu zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

Następnie zostanie przygotowana Koncepcja programowa, która uszczegółowi założenia inwestycji, oraz projekt budowlany. Dzięki temu będzie można złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca będzie miał 89 miesięcy na przeprowadzenie tych prac i uzyskanie ZRID.

Celem modernizacji trasy jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Według wyników Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, każdego dnia tą trasą przejeżdżało prawie 8 tysięcy pojazdów. Cała droga zostanie dostosowana do obciążeń 11,5 t/oś. Planowane jest przebudowanie dwóch mostów i 89 przepustów, a także 30 skrzyżowań. GDDKiA zamierza również przebudować ponad 500 zjazdów indywidualnych. W planach jest budowa pięciu nowych mostów, zastępujących dotychczasowe. Najstarszy obiekt w Podłopieniu na Suchym Potoku pochodzi z 1939 roku.

Termin składania ofert upływa 28 maja. Prace będą finansowane ze środków budżetu państwa.

W najbliższych tygodniach GDDKiA planuje ogłoszenie trzech kolejnych przetargów na opracowanie modernizacji następnych odcinków drogi krajowej nr 28: Wadowice – Sucha Beskidzka, Białka – Skomielna Biała i Limanowa – Chełmiec.

Zakres możliwej modernizacji odcinka DK28 między Skomielną Białą a Mszaną Dolną to część przygotowywanego przez Województwo Małopolskie opracowania studium komunikacyjnego Mszany Dolnej. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a samorządem region prowadzi kompleksową analizę uwarunkowań komunikacyjnych Mszany Dolnej i jej okolic.

Źródło: Materiały nadesłane do redakcji

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować