Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

GDDKiA złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na realizację zachodniej obwodnicy Brzeska w ciągu DK75

GDDKiA złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na realizację zachodniej obwodnicy Brzeska w ciągu DK75

Do Urzędu Wojewódzkiego złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację (ZRID) dwujezdniowej drogi klasy GP tzw. II części łącznika brzeskiego, w ciągu drogi krajowej nr 75. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w Okocimiu Dolnym.


Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że taki przekrój może się okazać niewystarczający. Na odcinku DK75 w rejonie Brzeska , szczególnie w godzinach szczytu, wyczerpała się przepustowość z uwagi na liczne zakłady i sklepy komercyjne, sygnalizacje świetlne oraz nakładanie się ruchu miejskiego na tranzytowy. Wg. danych Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na odcinku DK94 pomiędzy włączeniem I etapu łącznika Brzeskiego (stanowiącym jednocześnie początek II etapu łącznika) do skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza, średni dobowy ruch wynosi prawie 18 tys. pojazdów na dobę.


Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, zgodnie z którym także pierwszy jej odcinek czyli II część łącznika brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).


Inwestycja obejmuje: budowę drogi głównej ruch przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogi głównej, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne. Przebudowane zostaną: istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Na długości ponad 400 m przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także: zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Wybudowane zostaną: dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt.


Kalendarium

4 maja 2017 r. - zawarta została umowa na przygotowanie STEŚ z uzyskaniem decyzji środowiskowej
4 marca 2020 r. - decyzja środowiskowa stała się ostateczna
2 lipca 2020 r. - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi
28 sierpnia 2020 r. - otwarto oferty przetargowe
30 października 2020 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę
23 listopada 2020 r. – odpisana została umowa na projekt i budowę
Zakończenie budowy planowane jest na maj 2024 r.


Źródło: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować