Gmina Chełmiec będzie realizować ważny projekt wspierający działania proekologiczne

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 766/241 w dniu 9 kwietnia 2024 roku, na mocy której projekt o nazwie FEMP.02.05-IZ.00-0087/23 pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec” został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość tego projektu wynosi 508 294,18 złotych. Gmina Chełmiec pozyskała na ten cel 85% dofinansowania, co stanowi kwotę 432 050,06 złotych.

Gmina Chełmiec będzie realizować ważny projekt wspierający działania proekologiczne

Cele projektu:

  • Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.
  • Lokalne akcje informacyjno-edukacyjne: Projekt zakłada organizację akcji skierowanych do różnych grup społecznych, dotyczących ochrony klimatu, poprawy jakości powietrza oraz wdrażania uchwał antysmogowych.
  • Trzyletni okres realizacji: Projekt będzie prowadzony przez 3 lata.
  • Minimum 4 akcje rocznie: W każdym roku planowane są co najmniej 4 akcje informacyjno-edukacyjne lub wydarzenia związane z tematyką ochrony powietrza w gminie. Skupią się na programach wsparcia na likwidację niskiej emisji oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE).
  • Aktywizacja grup opiniotwórczych: Projekt ma na celu zachęcenie tych grup do współpracy w dziedzinie działań proekologicznych.

To ważna inicjatywa, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, a przede wszystkim ochrony środowiska.

Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować