Gmina Chełmiec chce pozyskać duże środki finansowe na realizację kilku inwestycji. Jakich?

Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny przyjęto uchwałę w sprawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Gmina Chełmiec chce pozyskać duże środki finansowe na realizację kilku inwestycji. Jakich?


Ta strategia, opracowywana przez ponad rok, obejmuje obszar całego powiatu nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz. Gmina Chełmiec aktywnie uczestniczyła w pracach nad strategią i lobbowała za wpisaniem do niej inwestycji znajdujących się na naszym terenie.

W wyniku tych działań, gmina Chełmiec może pozyskać ponad 38 mln zł na realizację trzech ważnych projektów w latach 2024-2027:

  • Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu:

Kwota dofinansowania: 3 886 489 euro.

Projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniej opieki seniorom.

  • Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec:

Kwota dofinansowania: 1 534 784 euro.

Projekt ma na celu rozwinięcie i ulepszenie usług społecznych dla mieszkańców.

  • Wytyczenie i budowa ścieżki rowerowej w Gminie Chełmiec (projekt partnerski):

Kwota dofinansowania: 3 063 030 euro.

Projekt ma na celu stworzenie infrastruktury dla rowerzystów, co przyczyni się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Dwa pierwsze projekty zostaną wybrane w trybie pozakonkursowym, a ostatni w trybie konkursowym. To ważne inwestycje, które przyczynią się do rozwoju gminy i poprawy jakości życia mieszkańców. 

Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować