Gmina Chełmiec odnowi grób wojenny inż. Alberta Faucka na Cmentarzu Wojennym w Marcinkowicach

Gmina Chełmiec otrzymała dotację w wysokości 14 tys. zł w ramach programu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Gmina Chełmiec odnowi grób wojenny inż. Alberta Faucka na Cmentarzu Wojennym w Marcinkowicach

Wniosek gminy uzyskał akceptację komisji oceniającej i został wybrany do realizacji. Całe zadanie kosztować będzie 24 tys zł., a pozostałą część czyli 10 tys zł. gmina dołoży z własnego budżetu. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie na najbliższej sesji Rady Gminy Chełmiec. Szczególne podziękowania za pomoc przy uzyskaniu dotacji należą się radnej gminnej – Pani Elżbiecie Horowskiej która zabiegała o realizację tej inwestycji.


W ramach zadania planuje się:

  • konserwację techniczną i estetyczną kamiennych słupków;
  • konserwację techniczną grobowca;
  • konserwację postumentów;
  • odkopanie terenu i odprowadzenie wód opadowych;
  • pozostałe prace pielęgnacyjne.


Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować