Gmina Chełmiec z dofinansowaniem z nowych Funduszy Europejskich dla Małopolski

Gmina Chełmiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 600 tysięcy złotych w ramach projektu „Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chełmiec”.

Gmina Chełmiec z dofinansowaniem z nowych Funduszy Europejskich dla Małopolski

Projekt ten ma na celu wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli, zgodnie z założeniami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. W ramach projektu zostanie zakupiony samochód elektryczny wraz z stacją ładowania oraz dron do kontroli budynków mieszkaniowych pod kątem termicznego przekształcania odpadów.

Dodatkowo, zatrudniony zostanie strażnik gminny na pełny etat przez 35 miesięcy. Projekt zakłada również prowadzenie kontroli wymogów zawartych w Programie Ochrony Powietrza oraz akcji informacyjnych dotyczących ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza. W ramach działań projektowych przeprowadzane będą również kontrole próbek popiołu, które w razie potrzeby będą analizowane przez ekspertów.

Warto dodać, że Gmina Chełmiec dołoży własne środki w wysokości 105 tysięcy złotych, co stanowi 15% całkowitej wartości projektu1. To ważny krok w kierunku ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować