Pogoda Nowy Sącz

4

Dzisiaj jest: 04. 12. 2023 Dni od początku roku: 337 Dni do końca roku: 27
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Gmina Grybów z dofinansowaniem na zakup sprzętu do nauczania

Gmina Grybów otrzymała 74 999,87 PLN na realizację Grantu 1 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Gmina Grybów z dofinansowaniem na zakup sprzętu do nauczania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.


Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.


Realizatorem zadania grantowego jest 15 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Grybów tj. Szkoła Podstawowa w Białej Niżnej, Szkoła Podstawowa w Binczarowej, Szkoła Podstawowa w Cieniawie, Szkoła Podstawowa we Florynce, Szkoła Podstawowa w Gródku, Szkoła Podstawowa w Kąclowej, Szkoła Podstawowa w Krużlowej Wyżnej, Szkoła Podstawowa w Polnej, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ptaszkowej, Szkoła Podstawowa w Siołkowej, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Szkoła Podstawowa w Stróżach, Szkoła Podstawowa w Wawrzce, Szkoła Podstawowa w Wyskitnej.


Wykonane efekty:

Za otrzymane środki zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem oraz mysz + torbę na laptop łącznie 25 zestawów, które Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz przekazał szkołom.


Źródło: Gm. Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować