Gmina Grybów z dofinasowaniem do remontu dwóch dróg

W dniu 28 lutego 2024 roku Wójt Gminy Grybów - Pan Jacek Migacz wraz ze Skarbnikiem Gminy Grybów - Panią Elżbietą Chronowską podpisali umowy z Wojewodą Małopolskim – Panem Krzysztofem Janem Klęczarem o udzielenie dofinansowania na:

Gmina Grybów z dofinasowaniem do remontu dwóch dróg

Remont drogi gminnej nr 294449 K „Ptaszkowa – Brzegówka – Lassowa” w km od 0+018 – 1+144 w miejscowości Ptaszkowa, gmina Grybów – całkowity koszt inwestycji wynosi 1 632 067,36 zł, w tym dofinansowanie 1 060 843,00 zł

Remont drogi gminnej nr 295080 K „Siołkowa – Zagórze – Główna” w km od 0+360 – 1+430 w miejscowości Siołkowa, gmina Grybów – całkowity koszt inwestycji wynosi 1 259 008,46 zł, w tym dofinansowanie 818 355,00 zł.

W trakcie procedowania są postępowania przetargowe na wykonanie remontów dróg gminnych. Termin realizacji - do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Inwestycje będą realizowane w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło: Gm. Grybów, fot. Piotr Gaborek


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować