Gmina Kamionka Wielka z wielomilionowym dofinansowaniem na nowe inwestycje

W miniony weekend, w sobotę 7 października, odbyła się uroczysta prezentacja wyników konkursu na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Kamionka Wielka z wielomilionowym dofinansowaniem na nowe inwestycje

Na czele wydarzenia stał Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który spotkał się z przedstawicielami samorządów na rynku w Nowym Sączu i poinformował ich o przyznanych dotacjach. Wśród beneficjentów znalazła się gmina Mystków, która dzięki staraniom wójta Andrzeja Stanka otrzymała aż 12 mln zł wsparcia.


Zgodnie z planem gminy, środki te zostaną przeznaczone na najważniejsze inwestycje infrastrukturalne. Największą część dotacji, czyli 10 mln zł, pochłonie budowa nowej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Pozostałe 2 mln zł zostaną wykorzystane na budowę chodników w miejscowości Mystków. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.


W imieniu wójta Andrzeja Stanka podziękowania za pomoc z Rządowego Funduszu Polski Ład złożyła pani Marta Mirek, Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich. Wójt Andrzej Stanek podkreśla, że dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu gmina będzie mogła nie tylko zrealizować zaplanowane inwestycje, ale także zaoszczędzić własne środki budżetowe, które będą mogły być przeznaczone na inne cele.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować