Gmina Łabowa planuje kontrole palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski

W związku z realizacją przez Gminę Łabowa Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski oraz w nawiązaniu do zapisów uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku (zwanej uchwałą antysmogowa dla Małopolski), informujemy o planowanych kontrolach palenisk pod kątem przestrzeganie uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów bądź pozostałości roślinnych na terenie Gminy Łabowa.

Gmina Łabowa planuje kontrole palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski

Podczas kontroli weryfikowana będzie również zgodność złożonej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw ze stanem faktycznym.


Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel/współwłaściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw. Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych, lokali usługowych, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW. W przypadku nowych źródeł ciepła termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania.


Kontrolę będzie przeprowadzać pracownik Urzędu Gminy na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Łabowa, który dodatkowo będzie udzielać informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę nieefektywnego źródła ciepła.


Wszelkie informacje dotyczące ochrony powietrza w Gminie Łabowa znajdą Państwo na stronie internetowej: https://labowa.pl/pl/200344/0/ochrona-powietrza-w-gminie-labowa.html


Dodatkowo przypominamy, że przypadki naruszeń wymagań uchwały antysmogowej można zgłaszać anonimowo poprzez aplikację Ekointerwencja: (link do aplikacji poniżej) https://ekointerwencja.ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html


Kierujemy prośbę do wszystkich mieszkańców Gminy Łabowa o współpracę podczas przeprowadzanych kontroli, co pozwoli sprawnie i efektywnie przejść przez ten proces.


UWAGA!! Za niedostosowanie się o przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł. Kara może zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą.


Źródło: Gm. Łabowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować