Pogoda - Sądeckie.pl

17

Dzisiaj jest: 17. 05. 2022 Do końca roku: 228 dni
Jakość Powietrza:

Gmina Łącko: Kolejne domy będą podpięte do kanalizacji sanitarnej

Gmina Łącko: Kolejne domy będą podpięte do kanalizacji sanitarnej

7 lutego została podpisana umowa na realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadcza. Etap ten obejmuje w sumie 35 domostw, m. in. przysiółka Działy w tym rejonie, gdzie udało się pozyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

Realizacja tego etapu jest możliwa dzięki skutecznemu działaniu Urzędu Gminy oraz przychylności Zarządu Województwa Małopolskiego na czele z Marszałkiem Województwa Panem Witoldem Kozłowskim, który wyraził zgodę na wykorzystanie środków z oszczędności przetargowych projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko”.


Wartość umowy z wykonawcą opiewa na kwotę nieco ponad 1,5 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 1 mln zł. Termin realizacji zadania przewidziano na koniec czerwca 2022 r.


Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.


W galerii zdjęcia budowanej oczyszczalni ścieków w Kadczy wykonane w październiku 2021 r. oraz zdjęcia z aktualnie prowadzonych prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej.


Źródło: Gm. Łącko, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować