Gmina Limanowa: dobiegła końca modernizacja dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dobiegła końca realizacja zadań związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania zmodernizowane zostały drogi w miejscowościach Kłodne i Wysokie, o łącznej długości 1180 m.

Gmina Limanowa: dobiegła końca modernizacja dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Droga dojazdowa w miejscowości Kłodne o długości 480 m

Łączna wartość zadania: 228 488,18 zł

Kwota dotacji Województwa Małopolskiego: 114 241,00

Wykonawca zadania: Firma Handlowo - Usługowa „KADBUD” Kazimierz Dudzik


Droga dojazdowa w miejscowości Wysokie

Odcinek I o długości 370 m

Łączna wartość zadania: 197 907,00 zł

Kwota dotacji Województwa Małopolskiego: 98 953,50 zł

Wykonawca zadania: Firma Handlowo - Usługowa Józef Kęska


Odcinek II o długości 330 m

Łączna wartość zadania: 38 376,00 zł

Kwota dotacji Województwa Małopolskiego: 19 188,00 zł

Wykonawca zadania: Firma „KAMBRUK” Kamil Migacz


Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 464 771,18 zł, z czego 50 % kosztów kwalifikowalnych tj. 232 382,50 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.


W odbiorze poszczególnych zadań uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz ze swoim Zastępcą Wojciechem Pazdanem, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Stanisław Piegza, Radny Gminy Limanowa Sylwester Hasior, Sołtys wsi Wysokie Władysław Lorek, Radny Gminy Limanowa zarazem Sołtys wsi Kłodne Władysław Lachor, inspektor nadzoru Janusz Liptak oraz wykonawcy poszczególnych zadań: Firma Handlowo - Usługowa „KADBUD” Kazimierz Dudzik, Firma Handlowo – Usługowa Józef Kęska oraz Firma „KAMBRU” Kamil Migacz, a także obecni na odbiorach mieszkańcy.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować