Gmina Limanowa ponownie ogłosiła przetarg na budowę przedszkola wraz z żłobkiem i zapleczem sportowym w Starej Wsi

Gmina Limanowa ponownie ogłosiła przetarg na budowę budynku przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego w Starej Wsi.

Gmina Limanowa ponownie ogłosiła przetarg na budowę przedszkola wraz z żłobkiem i zapleczem sportowym w Starej Wsi

Inwestycja jest finansowana ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej Krajowy Plan odbudowy – Program Maluch +, Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH oraz ze środków własnych Gminy Limanowa.

Termin składania ofert 5 marca 2024 r. godz. 11.00

Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

Link do postępowania tutaj.

Zakres objęty zamówieniem obejmuje w szczególności:

  • budowę budynku przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami oraz zagospodarowaniem terenu według załączonej dokumentacji technicznej i zgodnie z załączonymi warunkami,
  • dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia budynku według załączonego zestawienia opisanego szczegółowo w pliku o nazwie „Zestawienie wyposażenia podstawowego” - podane w opisie poszczególne parametry należy traktować jako wartości minimalne,
  • budowę zjazdu z Drogi Powiatowej 1609K do działek 1281/3,1282/2,1279, wraz z przebudową zatoki autobusowej w m. Stara Wieś według załączonej dokumentacji technicznej i zgodnie z załączonymi warunkami,
  • wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej kd160 na kd250 z odtworzeniem terenu do stanu z przed robót,
  • wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku wraz z bramami przesuwnymi i furtkami według rysunku „pzt wykonawczy zmiana” (częściowa rezygnacja z balustrady przewidzianej w projekcie technicznym budynku na rzecz przedmiotowego ogrodzenia).

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować