Gmina Łososina Dolna: Będzie remont kolejnej drogi. Umowa podpisana

W gminie Łososina Dolna trwają prace nad remontem drogi gminnej nr 292443 K Białawoda – Kawiory. Jest to zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 259 814,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 568 936,94 zł, z czego 309 122,94 zł pochodzi z budżetu gminy.

Gmina Łososina Dolna: Będzie remont kolejnej drogi. Umowa podpisana

Remont drogi obejmuje następujące prace: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego i stabilizacji istniejącego gruntu, remont poboczy drogi, poprawę odwodnienia korpusu drogi poprzez wymianę uszkodzonych przepustów i korytek betonowych oraz umocnienie skarp rowu przy przepustach.


Droga ta była uszkodzona przez ulewne deszcze w 2021 roku i wymagała pilnej naprawy. Dzięki remontowi poprawi się stan techniczny drogi, a także komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników. Wójt gminy Andrzej Romanek podkreśla, że modernizacja dróg jest jednym z priorytetów gminy i dziękuje Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg za wsparcie tej inwestycji.


Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować