Gmina Podegrodzie z dofinansowaniem na doposażenie dwóch świetlic wiejskich

Gmina Podegrodzie otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu do świetlic wiejskich w sołectwie Brzezna i Podrzecze. Środki te zostały przyznane w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie”, który ma na celu poprawę warunków funkcjonowania tych placówek.

Gmina Podegrodzie z dofinansowaniem na doposażenie dwóch świetlic wiejskich

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 40 000,00 zł, Gmina Podegrodzie będzie mogła zrealizować następujące zadania:

  • „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzezna” - zakup nowych krzeseł i stołów, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo korzystających ze świetlicy. Całkowity koszt zadania to 30 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego.
  • „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podrzecze” - zakup niezbędnego wyposażenia kuchni, które umożliwi organizację spotkań integracyjnych i warsztatów kulinarncyh dla mieszkańców. Całkowity koszt zadania to 30 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego.

Realizacja tych zadań przyczyni się do podniesienia standardu świetlic wiejskich w Gminie Podegrodzie i zachęci do aktywności społecznej ich użytkowników.

Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować