Pogoda Nowy Sącz

4

Dzisiaj jest: 04. 10. 2022 Dni od początku roku: 276 Dni do końca roku: 88
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu otrzyma dużą dotację

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu otrzyma dużą dotację

W dniu 20 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przedstawiciele gminy Chełmiec i urzędu marszałkowskiego podpisali umowę o udzielenie dofinansowania dla projektu „Budowa placu zabaw oraz adaptacja poddasza na cele kulturowe na obszarze LGD Korona Sądecka”. 

 

Wniosek został złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu. Środki finansowe przyznane gminie Chełmiec na cel wskazany wyżej pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Projekt zakłada budowę urządzeń małej architektury, tj. placu zabaw w Marcinkowicach. W ramach tego zadania Gminny Ośrodek Kultury dąży do zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół Centrum Społeczno – Kulturalnego w Marcinkowicach. Będzie to możliwe przez wykonanie ogrodzenia i budowę placu zabaw. 

 

Drugie zadanie polega na adaptacji poddasza nienadającego się obecnie do użytku, na pomieszczenie, które posłuży dla osób korzystających ze świetlicy w Małej Wsi. Zakres planowanych robót obejmuje m.in. wstawienie okien połaciowych, docieplenie poddasza i wykonanie obudowy z płyt gipsowo – kartonowych, a także wykonanie prac wykończeniowych, instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz wykonanie zewnętrznych schodów. 

 

Wartość projektu wynosi łącznie 316.483,93 zł, z czego wkład własny gminy wynosi 115.104 zł. Wysokość dofinansowania wynosi zatem 201.378 zł, co stanowi zdecydowaną część kosztów realizacji projektu. Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu planuje zakończyć realizację projektu najpóźniej pod koniec 2019 r. 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować