Gorlice: Woda nie nadaje się do spożycia ani nawet kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badań próbki wody, pobranej w dniu 22.01.2024 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę produkowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 54A stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Gorlice: Woda nie nadaje się do spożycia ani nawet kąpieli
W związku z tym :

  1. - woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków, - woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
  2. - woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
  3. - woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Producent wody ma obowiązek zapewnić alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Dodatkowo, musi podjąć działania naprawcze, aby jakość wody spełniała obowiązujące normy.Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować