Pogoda - Sądeckie.pl24

Dzisiaj jest: 24. 06. 2021
Do końca roku: 190 dni
Jakość Powietrza

Granty na „Promocję przedsiębiorczości – nabór zakończony 21 września

Granty na „Promocję przedsiębiorczości – nabór zakończony 21 września

W dniu 21 września 2018 r. upłynął termin składania wniosków o granty w ramach „Promocji przedsiębiorczości” .

 


Nabór zgłoszeń trwał od 7 do 21 września 2018 r., a celem projektu jest przyznanie wybranym osobom wsparcia finansowego w formie refundacji. Osoby zainteresowane refundacją złożyły niezbędne dokumenty w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „Korona Sądecka” w Chełmcu, w budynku Urzędu Gminy Chełmiec. 

 


Po zakończeniu naboru Rada LGD ocenia wnioski poddane już wcześniej wstępnej weryfikacji przez pracowników biura. W ramach oceny wniosku sprawdzane są nie tylko wymogi formalne związane z prawidłowym wypełnieniem wniosku, ale również zgodność zadania z LSR. W ramach oceny zadania według jednolitych, ustalonych z góry kryteriów, projekt otrzymuje określoną ilość punktów. Na koniec zostaje ustalona kwota dofinansowania. 

 

Lista projektów obejmuje zadania uszeregowane od zgłoszeń ocenionych najwyżej, do wniosków, które otrzymały najmniej punktów. Jeżeli są zadania, które uzyskały taką samą ilość punktów, o kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku. Wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wynikach oceny. Od oceny można wnieść odwołanie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, jeżeli np. wnioskodawca nie zgadza się z oceną, bo została zaniżona. 

 

Granty zostaną przyznane tylko najlepszym projektom. W sytuacji, gdy zadanie grantobiorcy znalazło się na liście wybranych grantobiorców, ale nie zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na granty, może wejść na miejsce grantobiorcy znajdującego się wyżej w rankingu, jeżeli nie podpisze on odpowiedniej umowy z LGD. Zawarcie umowy o powierzenie grantu jest niezbędne do jego uzyskania. Grant jest wypłacany tuż po podpisaniu kontraktu.

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować