Grybów: Osoby które poniosły straty w wyniku podtopień mogą ubiegać się o pomoc materialną lub finansową

W związku z sytuacją kryzysową spowodowaną przez ulewne deszcze i podtopienia na terenie Miasta Grybów, Burmistrz Miasta Grybów zwołał dziś, 31 sierpnia 2023 roku, posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu omówiono przebieg i skutki akcji ratunkowej, która miała miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia, a także zaplanowano działania pomocowe i prewencyjne na najbliższy czas.

Grybów: Osoby które poniosły straty w wyniku podtopień mogą ubiegać się o pomoc materialną lub finansową

Osoby, które poniosły straty w wyniku podtopień, mogą ubiegać się o pomoc materialną lub finansową. W tym celu należy wypełnić wniosek i złożyć go w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej 4 w Grybowie do 6 września 2023 roku. Komisja do spraw szacowania szkód będzie oceniać zgłoszenia i przyznawać pomoc na podstawie kryteriów ustalonych przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.


Mieszkańcy Miasta Grybów mogą również otrzymać worki z piaskiem do zabezpieczenia swoich posesji przed ewentualnymi kolejnymi podtopieniami. Worki te są dostępne w Składzie Budowlanym Pana Stanisława Koszyka przy ulicy Słonecznej 12 w Grybowie. Aby zamówić worki, należy zadzwonić pod numer telefonu 18 444 05 45 i podać ilość potrzebnych worków oraz adres dostawy.


Burmistrz Miasta Grybów wyraża swoje podziękowanie i uznanie dla wszystkich osób i instytucji, które brały udział w akcji ratunkowej. Szczególne słowa uznania kieruje do Druhów Strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Grybów-Biała, Siołkowa, Biała Niżna, Krużlowa Wyżna oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dzięki ich poświęceniu i profesjonalizmowi udało się zapobiec większym szkodom i tragediom.


Burmistrz Miasta Grybów dziękuje również wszystkim mieszkańcom Miasta, pracownikom Urzędu Miejskiego w Grybowie, Członkom Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie oraz Pana Stanisławowi Koszykowi za ich pomoc i współpracę w trudnej sytuacji. Burmistrz Miasta Grybów liczy na dalsze zaangażowanie i solidarność społeczną w odbudowie Miasta po podtopieniach.


Źródło: Miasto Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować