III Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Kolory Naszego Życia-Żółty"

Wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk wziął dziś udział w III Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Kolory Naszego Życia-Żółty". Podczas wydarzenia, które miało miejsce w Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu uhonorował Złotym Jabłkiem Sądeckim Leokadię Rymarczyk, współzałożycielkę Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Sposób na Życie" w Muszynie.

III Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Kolory Naszego Życia-Żółty"

Powstało ono w lipcu 2008 r. Do roku 2020 Leokadia Rymarczyk pełniła funkcję prezesa, po czym została skarbnikiem Stowarzyszenia. Była współorganizatorką akcji charytatywnych pn. "Otwórz Serce" oraz wielu imprez okolicznościowych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej.


W tym roku bohaterem przeglądu był kolor żółty, więc występujące na scenie zespoły skupiły się na wykonywaniu piosenek i recytowaniu wierszy związanych z tym właśnie radosnym kolorem. Publiczność obejrzała występy reprezentantów 10 placówek – Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Ośrodków Wsparcia, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jury pod przewodnictwem aktora Teatru Robotniczego w Nowym Sączu Janusza Michalika zdecydowało o nagrodzeniu wszystkich artystów. Jednocześnie przyznało specjalne wyróżnienia WTZ Siołkowa, WTZ MADA w Nowym Sączu oraz POW w Muszynie.


Czuję się zaszczycony, że mogłem wziąć udział w tak wyjątkowym wydarzeniu – podkreślił wicestarosta Antoni Koszyk. - Dostarczyliście nam niezapomnianych wrażeń i ogrzaliście nasze serca ciepłem płynącym z koloru żółtego. To była wielka dawka wspaniałej żółtej energii.


W wydarzeniu uczestniczyły Zofia Nika – członek Zarządu Powiatu, Maria Szarota i Ewa Zielińska – radne Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Małgorzata Bochenek – sekretarz Powiatu. Obecna też była Halina Hajek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować