International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Sekcja Polska – Region Nowy Sącz dołączyło do grona partnerów ANS

International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Sekcja Polska – Region Nowy Sącz dołączyło do grona partnerów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wspólnie będą realizować projekty naukowo-badawcze i rozwojowe, z których skorzystają zarówno studenci, jak i pracownicy Uczelni. W ubiegłych latach ANS, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu oraz IPA – Sekcja Polska – Region Nowy Sącz wspólnie przygotowywały konferencje i wydawnictwa związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Sekcja Polska – Region Nowy Sącz dołączyło do grona partnerów ANS

W poniedziałek, 24 czerwca 2024 roku, w Sali Senackiej podpisano Porozumienie o Współpracy. Dokument podpisali JM dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Elżbieta Gargula – Przewodnicząca Prezydium Regionu IPA oraz Sebastian Wójtowicz – Skarbnik Regionu.

Celem zawartego Porozumienia jest wykorzystanie potencjału i pozycji Stowarzyszenia IPA oraz doświadczeń i dorobku naukowego naszej Uczelni dla dalszych działań partnerskich. Planowane są wspólne konferencje, seminaria oraz działalność naukowo-badawcza – podkreśla Rektor Mariusz Cygnar.

W ramach Porozumienia Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zobowiązuje się do: realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, doradztwa w zakresie planowanych badań i projektów naukowych, wsparcia organizacyjnego prowadzonych działań, umożliwienia prowadzenia inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów i pracowników Uczelni oraz promocji podejmowanych działań i publikacji ich wyników.

Stowarzyszenie International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Sekcja Polska – Region Nowy Sącz zobowiązuje się do: inicjowania i realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych, działań organizacyjnych w ramach prowadzonych badań i projektów naukowych, pozyskiwania zainteresowanych podmiotów do współpracy, prowadzenia inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów i pracowników Uczelni oraz promocji podejmowanych działań i publikacji ich wyników.

***

IPA (International Police Association) jest międzynarodowym stowarzyszeniem łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. IPA powstała w 1950 roku z inicjatywy angielskiego policjanta sierż. Arthura Troopa, a obecnie zrzesza kilkuset członków w ponad 60 sekcjach narodowych. Polscy policjanci przystąpili stowarzyszenia w 1992 roku. Celem organizacji, zgodnie z intencją założyciela, jest realizowanie idei zawartych w słowach „Servo Per Amikeco” (Służyć przez przyjaźń) i tworzenie autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego wśród policjantów na całym świecie.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować