Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Nowym Sączu

Prezydent Ludomir Handzel zwraca się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie posesji oraz pomoc w udzielaniu wszelkich informacji dotyczących posiadanych wyrobów upoważnionym pracownikom.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Nowym Sączu

Odwiedzą oni Państwa domy w terminie od 6 do 30 listopada.


W przypadku swojej nieobecności podczas prowadzonej inwentaryzacji, informacje o posiadanych wyrobach azbestowych należy przekazywać w formie elektronicznej na adres: biuro@greenova.pl, lub osobiście w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka 5 I piętro.


UWAGA!

Wdychanie pyłu azbestu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia.


Źródło: UMNS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować