Inwestycje, oświata, gospodarowanie nieruchomościami i zimowe utrzymanie dróg wśród tematów kolejnej sesji on-line Rady Powiatu Nowosądeckiego

Inwestycje, oświata, gospodarowanie nieruchomościami i zimowe utrzymanie dróg wśród tematów kolejnej sesji on-line Rady Powiatu Nowosądeckiego

Podczas piątkowej sesji on-line Rady Powiatu Nowosądeckiego prowadzonej przez przewodniczącego Rady Romana Potońca, radni wysłuchali m.in. sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego.

- Mam sporo dobrych informacji dotyczących inwestycji i pozyskania zewnętrznych pieniędzy na ich realizację - mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – W najbliższych dniach rozpocznie się  budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę  11.892.568,74 złotych przez firmę budowlaną Gurgul z Limanowej. Prace powinny się zakończyć w czerwcu 2022 roku.

Boisko gotowe

Gotowe do odbioru jest już boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie, które było realizowane w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa” i dofinansowane w wysokości 152.000 złotych z budżetu Województwa Małopolskiego. Roboty zostały wykonane za kwotę 648.786,74 zł przez firmę BUD-MAT Lucyna Matyja z Krynicy Zdroju.

- W minioną środę odebrałem z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity promesę w wysokości 2.931.020 złotych na remont drogi powiatowej Grybów – ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego, Krużlowa Niżna o długości ponad 4,6 kilometra - dodał starosta Marek Kwiatkowski. - Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji to 5.862.040,99 złotych. Zakres prac obejmuje: remont chodników, zrobienie odwodnienia oraz remont nawierzchni asfaltowej. Cały zakres robót będzie wykonany w przyszłym roku.

Starosta dodał również, że Powiat otrzymał dofinansowanie projektu „Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Zbyszycach, Klęczanach oraz Muszynie. Wartość projektu to 28 840 zł, a dofinansowanie - 100%. Niebawem więc komputery zostaną przekazane do DPSów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

Sprzęt komputerowy

Sprzęt komputerowy trafi również do szkół powiatowych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej (Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych). Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wartość projektu - 74 661 zł. Dofinansowanie - 100%.

Starosta mówił również o zakończonych i trwających remontach dróg i pozyskanych środkach zewnętrznych na ich realizację.

Podczas sesji, radni zapoznali się m.in. z informacją o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowosądeckiego; stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowosądeckiego za rok szkolny 2019/2020; informacją dotyczącą przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Podjęli uchwały w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2021 rok; ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów w 2021 roku; Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.

Ponadto, radni wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatu Nowosądeckiego w charakterze Partnera do współpracy z Fundacją „Po Zdrowie Do Natury”, mającej na celu budowanie i umacnianie marki lokalnej „Miodny Szlak” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania deklaracji współpracy Partnerstwa „Miodny Szlak”.

Sesja odbywała się w trybie on-line.

 

Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować