Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 04. 2021
Do końca roku: 254 dni
Jakość Powietrza

Iwona Mularczyk oraz Teresa Cabała odpowiedziały na zarzuty radnych z opozycji

Iwona Mularczyk oraz Teresa Cabała odpowiedziały na zarzuty radnych z opozycji

Przewodnicząca Rady Miasta Pani Iwona Mularczyk oraz Radna Teresa Cabała podczas konferencji prasowej odpowiedziały na zarzuty sformułowane pod jej adresem przez radnych z opozycji.

 

Przewodnicząca zaznaczyła, że działała w granicach prawa. Jako podstawę wskazała Ustawę o Samorządzie Gminnym oraz Statut Miasta Nowego Sącza.

 

Przewodniczący Rady Gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. To są zadania, które są potrzebne do organizacji i sprawnego przebiegu i porządku na Sesji Rady Miasta. Zadaniem przewodniczącego jest organizacja pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący Rady Miasta czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, czuwa nad zwięzłością wypowiedzi radnych, pilnuje porządku i powagi i gwarantuje właściwy przebieg Sesji Rady Miasta.

 

Pani Iwona Mularczyk powiedziała, że nie blokowała Sesji Rady Miasta. Była zaskoczona i zdzwiona wystąpieniem radnych, zażenowana tym, że urzędnicy miasta wzięli udział w tej konferencji oraz, że radny Krzysztof Ziaja dzieli pracowników na rzetelnych i nierzetelnych.

 

Na zarzut radnego Józefa Hojnora odnośnie skierowania Uchwały Rady Miasta do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odniosła się przewodnicząca Teresa Cabała. 

 

Komisja rozpatruje skargi i wnioski wnoszone na działalność Prezydenta lub jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza. Skarga, która była przedmiotem uchwały podejmowanej na XXV Sesji Nadzwyczajnej nie mogła być skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyż nie są to kompetencje absolutnie tej Komisji. Ona została skierowana przez Panią Przewodniczącą do Komisji Infrastruktury i Środowiska, dlatego, że przedmiot sprawy dotyczył dopłat do taryfy za wodę i odprowadzenie ścieków. W mojej ocenie została ona skierowana do właściwej Komisji Rady Miasta.

 

Jeśli chodzi o Komisję Statutowo – Prawną to projekt uchwały złożony przez grupę radnych, został przesłany do radców prawnych, którzy napisali, że nie budzi on wątpliwości.

 

Radcy prawni opiniują tą stronę, która jest Uchwałą Rady Miasta, sentencję Uchwały Rady Miasta. Nie zajmują się uzasadnieniem, załącznikami. Opiniowali samą treść uchwały. Ona została zaopiniowana, że nie budzi zastrzeżeń - powiedziała Pani Iwona Mularczyk.

 

Na pytanie czy kazała urzędnikom łamać prawo odpowiedziała: 

 

Nic takiego nie miało miejsca. Przesłuchując wypowiedzi zastanawiam się, jakie dalsze kroki podjąć.

 

Przewodnicząca Rady wspomniała, że z informatykami rozmawiała bardzo często, Bo od tego roku jest nowy sprzęt, od tej kadencji i były nieścisłości i problemy z obsługiwaniem.

 

9 grudnia rozmowa dotyczyła przycisku, który mówi głos priorytetowy. Na sesji zawsze pojawiał się problem, że głos priorytetowy pojawiał się nawet przed wnioskiem formalnym. On daje pełne uprawnienia pierwszości kolejności. Ciągle był problem, że ktoś przed kimś zapisał się do głosu. Prosiłam, żeby głos priorytetowy został usunięty ze wszystkich stanowisk oprócz Prezydenta. Dla mnie głos priorytetowy nie ma limitu czasu i ilości wystąpień. Wnioskodawca mógłby być głosem priorytetowym. Najczęściej jest to Pan Prezydent dlatego, że projekty uchwał są przez niego w większości przygotowywane. Taki głos mogła mieć na ostatniej sesji Rady pani Radna Teresa Cabała, bo prezentowała Projekt Uchwały przygotowany przez grupę radnych, ale stwierdziłam, żeby panowie informatycy wyłączyli głos wszystkim. Panowie informatycy mieli wątpliwości czy to się uda, czy będą dzwonili tam, gdzie ten system został zakupiony, czy jest taka możliwość. Bo robi to jak zauważyłam dezorganizację Rady Miasta.

 

Na pytanie dlaczego Klub PiS - Wybieram Nowy Sącz zdecydował o zamknięciu dyskusji bez głosów klubów odpowiedziała radna Teresa Cabała.

 

Przed złożonym wnioskiem formalnym nikt nie był zapisany do głosu. W związku z tym każdy prowadzący obrady nikogo nie dopuszcza do głosu. Po przegłosowaniu wniosku formalnego nie można się zgodnie ze statutem zapisywać. Temat dopłat do taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków jest tematem powszechnie znanym. Było już wiele dyskusji i nieprzyjemnych słów pod adresem radnych, wójtow itd. więc nie byłu sensu dyskutować dalej nad rozlanym już mlekiem. Należało skargę Prezydenta przekazać do WSA stosowną Uchwałą Rady i ustosunkować się do problemów podniesionych w tej skardze. Temat dopłat do taryfy dla mieszkańców wszystkim jest doskonale znany więc kolejne godziny debatowania to nie było sensu i podgrzewanie atmosfery nie miało sensu. Poza tym nie było żadnych pytań w trakcie prezentacji projektu uchwały ani po jego przeczytaniu.

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować