Jakość powietrza tematem posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

Zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza powietrza, jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Dlatego tak ważne są działania na rzecz jego ochrony i poprawy. O tym właśnie dyskutowali uczestnicy dzisiejszego posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Jakość powietrza tematem posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

W trakcie spotkania przedstawiono dane dotyczące jakości powietrza w regionie. Okazuje się, że sytuacja jest coraz lepsza. W porównaniu z 2015 r., kiedy to odnotowano 118 dni smogowych z przekroczeniem norm pyłu PM10, w 2023 r. było ich tylko 23. To efekt m.in. wymiany starych pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ogrzewania oraz zwiększenia nadzoru nad spalaniem odpadów.

To nasze ostatnie spotkanie w tej kadencji, która była pełna wyzwań i trudności – podkreślił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Chciałbym podziękować wszystkim członkom Komisji za ich zaangażowanie i konstruktywną współpracę. Razem stawialiśmy czoła nie tylko problemom ekologicznym, ale także skutkom pandemii i konfliktu na Ukrainie. Dzięki temu udało nam się znaleźć rozwiązania, które służyły dobru naszych mieszkańców.

W posiedzeniu, które poprowadził kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz, wzięli również udział członek Zarządu Powiatu Edward Ciągło i sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk. Na zakończenie starosta wręczył upominki w podziękowaniu za pracę Komisji.

Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować