Jednostki OSP oraz gminy z regionu Sądecczyzny i Podhala z dofinansowaniem w ramach konkursu „Małopolskie OSP” i „Małopolska Wieś 2023”

110 tys. złotych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i 170 tys. złotych dla małopolskich samorządów. 13 października przekazano promesy dla beneficjentów konkursów „Małopolskie OSP” i „Małopolska Wieś 2023” z terenu Sądecczyzny i Podhala.

Jednostki OSP oraz gminy z regionu Sądecczyzny i Podhala z dofinansowaniem w ramach konkursu „Małopolskie OSP” i „Małopolska Wieś 2023”

Małopolskie OSP

Rok 2023 jest rekordowym pod względem liczby i kwoty dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego. W sumie przekazano 333 dotacje na łączną kwotę 8,5 mln złotych!


Podczas konferencji 13 października symboliczne promesy gwarantujące dofinansowanie na zakup sprzętu i samochodów gaśniczych otrzymały jednostki z gmin: Biały Dunajec, Krościenko nad Dunajcem, Muszyna, Podegrodzie, Poronin i Szczawnicy. Łączna pula przekazanych w piątek środków to 110 tys. złotych.


W ciągu tej pięcioletniej kadencji ogromną wagę przywiązujemy do szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Staramy się odwrócić zupełnie spojrzenie na rozwój regionalny, czyli zamiast kumulować wsparcie przedsięwzięć w dużych ośrodkach, które miały promieniować na te mniejsze, postawiliśmy na zrównoważony rozwój terytorialnie - mówi marszałek Witold Kozłowski.


Warto dodać, że w latach 2019-2023 gminy z powiatu nowotarskiego i nowosądeckiego otrzymały dotację na kwotę kolejno 2 274 567,89 zł oraz 3 043 719,94 zł.


Małopolska Wieś 2023

Konkurs „Małopolska Wieś 2023” organizowany jest w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci.


Podczas piątkowego wydarzenia statuetki odebrali: sołectwo Frydman (gm. Łapsze Niżne), sołectwo Siedliska (gm. Bobowa), sołectwo Czarna Góra (gm. Bukowin Tatrzańska), sołectwo Szaflary i sołectwo Raba Wyżna.


Konkurs skierowany jest do sołectw wiejskich położonych w Województwie Małopolskim. Jego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców z jednoczesnym promowaniem dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.


Źródło: UMWM, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować