Jest decyzja o pozwoleniu na budowę ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej

Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej to ważne zadanie, które otrzymało ostateczną decyzję. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu oraz opracowanie architektoniczno-budowlane wraz z pozwoleniem na budowę. Ośrodek Zdrowia będzie wyposażony w komunikację wewnętrzną z miejscami postojowymi, kontenerowy agregat prądotwórczy, oświetlenie, kanalizację deszczową oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Jest decyzja o pozwoleniu na budowę ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej

Całkowity koszt inwestycji wynosi 9 736 372,50 zł. Z tego 2 980 000,00 zł pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a 1 000 000,00 zł z Programu „Rosnąca Odporność”. Pozostałą część kosztów pokryje Gmina Łososina Dolna ze środków własnych.

Budowa ośrodka zdrowia ma na celu poprawę dostępności i jakości usług medycznych dla mieszkańców gminy. Nowy obiekt zastąpi stary budynek, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Wójt gminy, Andrzej Romanek, podkreśla, że nowy ośrodek zdrowia będzie swoistym Centrum Usług Medycznych, oferującym szeroki zakres usług zdrowotnych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, gmina planuje wybudować ośrodek, który spełni odpowiednie standardy i przyciągnie więcej lekarzy oraz specjalistów, dbając o zdrowie lokalnej społeczności.

Planowany termin zakończenia prac to koniec 2024 roku.

Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować