Pogoda Nowy Sącz

29

Dzisiaj jest: 29. 09. 2023 Dni od początku roku: 271 Dni do końca roku: 93
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Jest szansa na utworzenie Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

Jest szansa na utworzenie Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

Głos ponad 1300 osób, które podpisały się pod petycją w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego, został dostrzeżony przez Radę Miasta oraz Prezydenta Nowego Sącza.

W czwartek, 15 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sądeckiej Rady Miasta. Jej członkowie pozytywnie odnieśli się do propozycji Fundacji Nowe Kierunki związanej z utworzeniem nowego miejsca rekreacji, zakładającej zamianę działek. Krajowy Zasób Nieruchomości oddałby miastu teren przy ulicy 29 Listopada, w zamian za inną działkę, na której ta Spółka Skarbu Państwa, będzie mogła wybudować mieszkania w ramach rządowego programu. Poszukiwania nowej lokalizacji ruszyły.Przypomnijmy, wolontariusze Fundacji Nowe Kierunki wraz mieszkańcami osiedla Nawojowskiego, chcą utworzyć park na działce przy ulicy 29 Listopada.


Rośnie tam około dwieście 60-letnich drzew. Są to głównie lipy. Zostały posadzone w rzędach i pomiędzy nimi wystarczy tylko wybudować kilka alejek, oczyścić teren z samosiejek i mamy gotowy park. Walczymy o ocalenie tego miejsca, bo to ostatni teren zielony na naszym osiedlu – podkreśla Magdalena Matusik, wolontariuszka Fundacji Nowe Kierunki, mieszkanka osiedla Nawojowska.


Kilka miesięcy temu okazało się jednak, że teren ten został przekazany do Krajowego Zasobu Nieruchomości, czyli Spółki Skarbu Państwa, która jest odpowiedzialna za realizację rządowego programu budowy mieszkań. W związku z tym, że okoliczne działki są zabudowywane przez deweloperów, Fundacja na wniosek mieszkańców postanowiła nie rezygnować z planów ocalenia ostatniego zielonego terenu na osiedlu Nawojowska. 6 lutego tego roku wolontariusze zorganizowali happening na działce przy ulicy 29 Listopada, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób (ograniczono liczbę uczestników ze względu na epidemią). Sądeczanie na drzewach rozwiesili plakaty oraz rysunki dzieci przedstawiające ich wymarzony park. Sprawą zajęły się niemal wszystkie lokalne media, a także kilka ogólnopolskich portali internetowych.


Następnym krokiem było złożenie do władz miasta petycji w sprawie ponownego przeanalizowania decyzji dotyczących przekazania do KZNu działki przy ulicy 29 Listopada.


Rozmowy z nami z własnej inicjatywy podjął natomiast radny Krzysztof Głuc, na zaproszenie którego do Nowego Sącza, 20 lutego br. przyjechał Michał Sroka, zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Przekazał nam informacje, że na działce ma powstać 180 mieszkań. Zgodził się jednak z nami, że działka idealnie nadaje się pod urządzanie parku. Podczas spotkania zapytaliśmy, czy spółka byłaby w stanie odstąpić od swoich planów na tej działce, jeśli w zamian otrzyma od miasta inną, niezalesioną. Odpowiedź była pozytywna – dodaje Bartosz Niemiec, wolontariusz Fundacji Nowe Kierunki, mieszkaniec osiedla Nawojowska.


Podczas czwartkowego (15.04.2021 r.) posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sądeckiej Rady Miasta członkowie Fundacji przedstawili radnym: Teresie Cabale, Krystynie Witkowskiej, Andrzejowi Pancerzowi, Krzysztofowi Głucowi i Leszkowi Gieńcowi powyższą propozycję.Radni uznali nasze rozwiązanie za słuszne, dzięki któremu na zadrzewionej działce mógłby powstać park dla mieszkańców Nowego Sącza, a jednocześnie miasto nie straciłoby szansy na budowę mieszkań. Radny Krzysztof Głuc przekazał również, że w tym samym temacie rozmawiał już z prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handzelem, który wyraził zainteresowanie takim rozwiązaniem. W tej chwili ruszyły poszukiwania odpowiedniego terenu. Liczymy, że maju br. przedstawione zostaną pierwsze propozycje - informuje Magdalena Matusik.


Zbiorka podpisów pod petycją w sprawie urządzenia parku Nawojowskiego w Nowym Sączu wciąż trwa. Podpisy można składać na stronie https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sparwie_utworzenia_parku_nawojowskiego_w_nowym_sczu


Inicjatywę Fundacji Nowe Kierunki popierają również oddział Ligii Ochrony Przyrody w Nowym Sączu, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny z Nowego Sącza, Zarząd Osiedla Nawojowska i Szkoła Podstawowa nr 15.


Źródło: Materiały nadesłane do redakcji

Zobacz Również

Komentarze


Kaniula ~ 2 lata temu

0

I super w tym smutnym mieście każde takie miejsce jest na wage złota.


Zaloguj sie aby komentować