Jubileusz 75-lecia OSP w Krużlowej Wyżnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Krużlowej Wyżnej w powiecie nowosądeckim obchodzi kolejną rocznicę działalności. Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych oraz informowanie ludności o istniejących zagrożeniach to tylko część z obowiązków, które dzielnie wypełniają już od 75 lat. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści Barbara Bartuś, Anna Paluch, Wiktor Durlak. Obecny był także I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Jubileusz 75-lecia OSP w Krużlowej Wyżnej

Obchodom towarzyszyło poświęcenie samochodu bojowego. Kosztował on 821 tys. zł. Jednostka otrzymała na ten cel środki rządowe: 215 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej, 195 tys. zł z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, 100 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. 200 tys. zł przekazała gmina Grybów, a 40 tys. zł to dotacja województwa małopolskiego.


Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego systematycznie wspiera Straż Pożarną. Dzięki tym działaniom i dofinansowaniom jednostki takie jak ta w Krużlowej Wyżnej mają szansę zaopatrzyć się w najlepszej jakości nowoczesny sprzęt. Przyznaliśmy również tzw. świadczenia ratownicze dla druhów, którzy brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. To wszystko wyraz docenienia roli, jaką odgrywają strażacy i druhowie w procesie zapewniania mieszkańcom bezpieczeństwa. Gratuluję pięknego jubileuszu i dziękuję za Waszą służbę oraz za przekazywanie strażackich tradycji kolejnym pokoleniom – podkreśla I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.


Podczas obchodów jednostce został nadany Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Taki medal nadawany jest za wyróżniającą się, długoletnią i aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej w 75. rocznicę działalności danej jednostki. Medal przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować