Jubileusz Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW) obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji do Nowego Sącza przybyły Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. Polityki Senioralnej, oraz Elżbieta Achinger, I wojewoda małopolski.

Jubileusz Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Prezydent Ludomir Handzel podkreślił znaczenie SUTW jako instytucji, która wzbogaca politykę społeczną Nowego Sącza i całego regionu. Uniwersytet Trzeciego Wieku stanowi silny filar polityki senioralnej w mieście.

Wiesława Borczyk, prezes SUTW, została doceniona za swoje zasługi. Minister Marzena Okła-Drewnowicz wyraziła uznanie dla działań SUTW i chęć korzystania z ich doświadczeń. Wojewoda Elżbieta Achinger podkreśliła rolę Małopolski jako inicjatora wielu działań na rzecz środowiska senioralnego.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu powstał w 2004 roku i jest otwarty dla osób przedemerytalnych, emerytów, rencistów oraz bezrobotnych w starszym wieku. Co roku organizowane jest Forum III Wieku w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. SUTW współpracuje również z polonijnymi UTW w Austrii, Białorusi, Litwie i na Ukrainie.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować