Kamianna: 150 osób bez wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu zawiadamia, że w ramach kontroli sanitarnej została pobrana próbka wody z Wodociągu Publicznego Kamianna z miejsca poboru: Zbiornik Kamianna. Raport częściowy z badania wody wykazał obecność bakterii coli.

Kamianna: 150 osób bez wody

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, dbając o ochronę zdrowia konsumentów wody, decyzją administracyjną zarządził w trybie pilnym przeprowadzenie niezbędnych czynności higieniczno-sanitarnych w celu zapewnienia wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.


Liczba osób korzystających z wody z Wodociągu Publicznego Kamianna wynosi ok. 150 osób.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować