Kamianna: woda zdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że na zlecenie gminy Łabowa zostały pobrane próbki wody z wodociągu publicznego Kamianna, aby przeprowadzić ponowne badania laboratoryjne wody w zakresie przekroczonych parametrów.

Kamianna: woda zdatna do picia

Pobór próbki wody oraz badania laboratoryjne wody zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi metodami. Sprawozdanie z badań wykazało, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


W związku z tym postępowanie w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Kamianna zostało zakończone.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować