Katownia Podhala weszła do zasobu nieruchomości miasta Zakopane

Katownia Podhala weszła do zasobu nieruchomości miasta Zakopane

Miasto Zakopane wzbogaciło zasób nieruchomości zabytkowych o charakterystyczny budynek „Palace” zlokalizowany przy ul. Chałubińskiego w Zakopanem. Oficjalnie umowa sprzedaży nieruchomości została zawarta w grudniu 2017 r., niemniej dopiero na początku października wygasła umowa dzierżawy zawarta przez poprzedniego właściciela. 

 

Samorząd Zakopanego od wielu lat podejmował próby odkupu nieruchomości od ówczesnego właściciela, co zajęło około dwóch dekad. Budynek – choć z zewnątrz skromny i niepozorny – został wyceniony na kwotę 11,5 mln złotych! Zakopane otrzymało na ten cel wsparcie finansowe od rządu, w wysokości 9 mln zł. Samorząd miasta współpracował ze Stowarzyszeniem Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” negocjując warunki umowy – zwłaszcza w zakresie ceny.

W budynku „Palace” przez wiele lat funkcjonował hotel. Swoją działalność prowadziło także wspomniane wyżej stowarzyszenie, co napotykało jednak na wiele problemów. Negocjacje poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży trwały aż 4 miesiące! Władze samorządowe były bardzo zdeterminowane do osiągnięcia celu, ponieważ „Palace” ma wyjątkową wartość historyczną. Wymaga on zatem odpowiedniej ochrony ze strony władz samorządowych, a jednocześnie rozszerzenia działalności muzeum i tym podobnej, edukacyjnej lub kulturalnej działalności. Prace koncepcyjne już trwają, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny i aranżacyjny. 

 

Wartość historyczna „Palace” jest związana z tym, że od 1939 r. znajdowała się tam siedziba Gestapo. Piwnice budynku zaadoptowano na cele więzienne. Budynek zyskał wtedy przydomek „Katowni Podhala”. Więźniowie byli torturowani, poddawani karze śmierci, albo przekazywani do innych więzień bądź obozów koncentracyjnych. 

 

W 1994 r. w podziemiach budynku powstało niewielkie muzeum prowadzone przez Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace”. Przez pewien okres działalność muzeum była mocno ograniczona. Dopiero od grudniia 2016 r. udało się wznowić jego działalność, w dużej mierze dzięki wsparciu ze strony władz samorządowych, lokalnych stowarzyszeń i przedsiębiorców. 

 

W grudniu 2017 r. budynek został zakupiony przez miasto. Niemniej z uwagi na to, że poprzedni właściciel zawarł umowę dzierżawy, miasto przez niemal 9 miesięcy musiało czekać z rozpoczęciem prac w budynku, ponieważ pozostawał on do dyspozycji dzierżawcy. Nowy rozdział w historii „Palace” z pewnością można już uznać za otwarty.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować