Pogoda - Sądeckie.pl3

Dzisiaj jest: 03. 03. 2021
Do końca roku: 303 dniKMP zmienia zasady obsługi petentów oraz formę przyjmowania skarg i wniosków

KMP zmienia zasady obsługi petentów oraz formę przyjmowania skarg i wniosków

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii oraz w trosce o zdrowie petentów i funkcjonariuszy, na teren Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz jednostek podległych - poza strefę ogólnodostępną - dostęp mają tylko policjanci i pracownicy tych jednostek.


Osoby wchodzące do tej strefy (holu) zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni i poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. W przypadku odmowy poddania się takiemu badaniu lub stwierdzenia podwyższonej temperatury, funkcjonariusz odstąpi od czynności i powiadomi o toku dalszego postępowania. Natomiast w przypadku braku przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki, policjant przeprowadzi interesanta do wyznaczonego pomieszczenia, celem podjęcia czynności służbowych.

 

Zaleca się również, by w holu budynku przebywało tylko dwóch interesantów, którzy zachowają od siebie odpowiedni dystans.

 

W przypadku dużej ilości osób oczekujących na przyjęcie, pracownik jednostki spisze ich numery kontaktowe i poinformuje o przybliżonej godzinie przyjęcia, tak by przed budynkiem nie tworzyło się skupisko ludzi.

 

Dodatkowo do odwołania zostają zawieszone przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu i podległych komisariatach.


Ciągłość składania skarg i wniosków zostaje zachowana, a zmiana odnosi się jedynie do formy ich przyjmowania. Obecnie skargi i wnioski można przekazywać listownie lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, ul. Artura Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz
  • faksem na numer: 18 442 41 42
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl
  • z wykorzystaniem elektronicznego  formularza skargowego zamieszczonego na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/skargi-i-wnioski

 

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się z zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP.

 

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Skarga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego;
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
  • dokładny opis zdarzenia.

 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112.

 

Źródło: KMPNS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować