Kobylanka: W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zakończono roboty budowlane w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

W ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, odbył się odbiór robót budowalnych dotyczących poprawy dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance oraz infrastruktury towarzyszącej dla osób z niepełnosprawnościami.

Kobylanka: W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zakończono roboty budowlane w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

Zadanie polegało na dostosowaniu obszaru architektonicznego do potrzeb uczniów i pracowników ośrodka, poprzez m.in. montaż wind, podjazdów, poręczy, oznaczeń i sygnalizacji.


Odbioru robót dokonali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gorlicach, dyrekcja i kadra SOSW w Kobylance oraz firma wykonawcza URBUD Usługi Remontowo – Budowlane Krystian Uryga z Łęki. Wszyscy wyrazili zadowolenie z efektów prac i podkreślili znaczenie projektu dla poprawy jakości życia i edukacji osób z niepełnosprawnościami.


Zrealizowano następujące roboty:

1. Wykonanie miejsca postojowego dla Osób z Niepełnosprawnościami.

2. Przebudowa fragmentu dojścia do budynku szkoły, przebudowa fragmentu ogrodzenia wraz z bramą i furtką.

3. Przebudowa dojścia do drugiego segmentu budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Wykonano oświetlenie ciągów pieszych.

5. Wykonanie „placu przedwejściowego” przy wejściu do budynku, w obrębie którego znajdują się siedziska, stoliki i stojaki na rowery,

6. Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły oraz wejścia do drugiego segmentu budynku szkoły.

7. Do szatni zakupiono zestaw szafek oraz numerków na szafki oraz dostosowano otwór drzwiowy i zamontowano nową stolarkę drzwiową spełniającą wymagania dostępności dla Osób Niepełnosprawnych.

8. Zakup i montaż platformy schodowej pomiędzy parterem a piętrem w budynku szkoły,

9. Uzupełnienie balustrad i poręczy w obrębie klatki schodowej,

10. Zmiana wykończenia schodów (warstwa antypoślizgowa) oraz oznakowanie wg wytycznych Modelu Dostępna Szkoła.

11. Zakup i montaż brakujących rolet w 6 salach lekcyjnych, likwidacja progów w drzwiach sal lekcyjnych.

12. Remont 2 sal lekcyjnych (malowanie w kolorach kontrastowych do posadzki, montaż lamp, wymiana/naprawa posadzki sal lekcyjnych, montaż włączników oraz gniazdek na rekomendowanych przez Model DS. wysokościach, itp.).

13. W świetlicy szkolnej wykonano kontrast pomiędzy ścianą a podłogą, zakupiono i zamontowano rolety, poszerzono otwór drzwiowy i zamontowano stolarkę drzwiowej o szerokości 90 cm.

14. Kompleksowa przebudowa węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami.


Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 584 176,66 zł, z czego dofinansowanie 409 081,31 zł (UE 385 722,77 zł; budżet Państwa 23 358,54 zł).


Powiat Gorlicki był również beneficjentem grantu w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.


Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz wsparcie nauczycieli i rodziców w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi dzieci. W ramach projektu przewidziano m.in. zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, szkolenia dla kadry pedagogicznej i rodziców, a także organizację warsztatów i zajęć dodatkowych dla uczniów. Wysokość grantu wynosi 1 329 071,31 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować