Kolejne inwestycje na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Kolejne inwestycje na terenie Powiatu Nowosądeckiego

10 maja podczas Sesji Rady Powiatu, Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przedstawił zgromadzonym na sali radnym powiatowym, informacje na temat inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych oraz tych w zakresie poprawy bazy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to w dalszym ciągu trwają remonty na czterech drogach powiatowych w miejscowościach:

  • Wielogłowy - Ubiad na długości 800 metrów. Termin realizacji 2 czerwca 2019 r.
  • Korzenna - Krużlowa na długości 2950 metrów. Termin realizacji 15 lipca 2019 r.
  • Lipnica Wielka - Bukowiec na długości 1240 metrów. Termin realizacji 31 maja 2019 r.
  • Ropa - Wawrzka na długości 200 metrów. Termin realizacji 30 czerwca 2019 r.

 

W ostatnim czasie została zakończona budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Wielogłowy.

 

Powiat stara się również o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na:

  • Remont drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec.
  • Remont drogi powiatowej Ropa – Gródek – Biała Niżna w miejscowości Gródek.

Realizacja obu zadań jest przewidziana na lata 2019-2020.

 

W kwestii poprawy bazy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  • Kontynuowane są prace przy rozbudowie hali sportowej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu;
  • Prowadzony jest I etap prac w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Termin zakończenia robót to 27 maj br. Wszczęte zostało również postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy II etapu inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień br.;
  • Opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę i modernizację budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej -Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych;
  • W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole powiatowej w Nawojowej. Na ten cel została już uzyskana rekomendacja z Urzędu Marszałkowskiego i dotacja w wysokości ponad 160 tys. złotych.

 

Podpisano również kolejną umowę na odbiór azbestu z budynków mieszklanych. Do końca listopada br., z terenu Powiatu Nowosądeckiego zostanie usunięte kolejne kilkaset ton tego typu odpadów.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, Fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować