Kolejne środki na modernizacje dróg na terenie gminy Limanowa

Gmina Limanowa pozyskała 208 507,00 zł ze środków budżetu województwa małopolskiego na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Kolejne środki na modernizacje dróg na terenie gminy Limanowa

Złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie obejmował cztery odcinki dróg na terenie gminy Limanowa:

1) Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Siekierczyna nr działki 1151/2;

2) Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Stara Wieś nr działki 2960;

3) Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Nowe Rybie nr działki 679/2, 685/1;

4) Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Męcina nr działki 459/8, 458/14, 454/4, 455/10, 448/5.


Biorąc pod uwagę ostateczna wartość zadań uzyskaną po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz przyznaną kwotę dotacji, współfinansowaniem objęte zostaną dwa zadania: droga dojazdowa w miejscowości Siekierczyna (dz. ew. nr 1151/2) o długości 475 m oraz droga dojazdowa w miejscowości Stara Wieś (dz. ew. nr 2960) na odcinku o długości 381 m.


Modernizacja dwóch pozostałych odcinków dróg zlokalizowanych w Nowym Rybiu i w Męcinie zostanie w całości sfinansowana ze środków budżetu Gminy Limanowa.


17 maja br. miało miejsce podpisanie umów z wykonawcą robót budowlanych którym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została Firma Handlowo - Usługowa KADBUD z Mszany Dolnej. Tego samego dnia nastąpiło oficjalne przekazanie placów budowy wykonawcy.


Termin realizacji każdego z zadań określono na 120 dni.      


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować