Kolejne środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla małopolskich domów pomocy społecznej, również tych w subregionie sądeckim

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało kolejne środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej. Małopolskie DPS-y w tym rozdaniu otrzymają 1 997 109 zł. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie placówek przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Kolejne środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla małopolskich domów pomocy społecznej, również tych w subregionie sądeckim

W I półroczu do małopolskich DPS-ów trafiło już 5 250 497 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łącznie w tym roku jest to wsparcie na poziomie 7 247 606 zł.


– Tylko w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do małopolskich DPS-ów trafiło blisko 5,2 mln zł. W tym roku to już ponad 7,2 mln zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia czy na zapewnienie kadry pracowniczej. Wszystko to po to, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania tych placówek i bezpieczeństwo ich podopiecznych. Statystyki „covidowe” pokazują, że sytuacja epidemiczna uległa zmianie. Jeszcze na początku lipca w małopolskich szpitalach przebywało ok. 50 pacjentów z COVID-19, zaś na początku sierpnia ta liczba przekraczała już 200 i rośnie nadal, obecnie wynosząc ponad 250. Zmieniła się też sytuacja w DPS-ach. Według ostatniego raportu, w 8 DPS-ach potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u 24 mieszkańców. Trzymamy rękę na pulsie. Dlatego też przekazujemy kolejne środki rządowe na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed ewentualnymi zakażeniami – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Środki zostały rozdzielone na poszczególne województwa z uwzględnieniem liczby mieszkańców i liczby pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.


Oto kwoty przyznane małopolskim jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie DPS-ów w II półroczu 2022 roku:

Powiat bocheński - 43 432 zł

Powiat brzeski - 38 000 zł

Powiat chrzanowski - 38 000 zł

Powiat dąbrowski - 38 000 zł

Powiat gorlicki - 74 521 zł

Powiat krakowski - 220 823 zł

Powiat limanowski - 95 806 zł

Powiat miechowski - 77 466 zł

Powiat myślenicki - 57 332 zł

Powiat nowosądecki - 72 636 zł

Powiat nowotarski - 41 472 zł

Powiat olkuski - 38 000 zł

Powiat oświęcimski - 88 568 zł

Powiat proszowicki - 47 759 zł

Powiat suski - 38 000 zł

Powiat tarnowski - 174 146 zł

Powiat tatrzański - 38 385 zł

Powiat wadowicki - 116 097 zł

Powiat wielicki - 38 000 zł

Miasto Kraków - 375 508 zł

Miasto Nowy Sącz - 86 156 zł

Miasto Tarnów - 97 322 zł

Gmina Borzęcin - 23 680 zł

Gmina Grybów - 19 000 zł

Miasto i Gmina Niepołomice - 19 000 zł

SUMA - 1 997 109 zł


W ubiegłym roku małopolskie DPS-y z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymały łącznie 5 169 543 zł. Ponadto w 2021 roku w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na bieżącą działalność do DPS-ów trafiło ponadto 3 159 300 zł. Środki te zostały rozdysponowane w związku ze zwiększonymi wydatkami mającymi na celu przygotowanie i zabezpieczenie placówek przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym.


Wykaz Domów Pomocy Społecznej w Małopolsce tutaj.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować