Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu ma nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy

Nowy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy został zakupiony w ramach projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu ma nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy

Nowy GCBA 5,4/32 posiada zwiększony potencjał ratownictwa drogowego. Pojazd na podwoziu MAN TGM 18.320, z napędem 4x4, napędzany jest silnikiem o mocy 320KM, który spełnia normę czystości spalin Euro 6. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 5400 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 555 litrów, autopompę dwuzakresową o wydajności 3200 l/min i 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar.


Pojazd jest wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości 60 m, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy z elektrycznym agregatem prądotwórczym i wyciągarkę elektryczną o maksymalnej sile uciągu 5,4 tony. Nowy samochód pożarniczy jest wyposażony zgodnie ze standardem obowiązującym dla pojazdów typoszeregu GCBA, powiększonym o komplet narzędzi hydraulicznych i poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych do ratownictwa drogowego i technicznego.


Na swoim wyposażeniu posiada również: moduł lokalizacji pojazdu z panelem statusów, kompletów 6 aparatów oddechowych powietrznych z maskami, 2 ubrania żaroodporne, motopompę pływającą, turbowentylator oddymiający, zestaw drabin pożarniczych, pilarkę łańcuchową i piłę tarczową do betonu i stali, lampę przenośna z akumulatorem, kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1, pompę zanurzeniową, kilka urządzeń pomiarowych i wykrywczych, komplet armatury wodno-pianowej z wężami pożarniczymi oraz inny drobny sprzęt ratowniczy, oświetleniowy i łączności radiowej. Wartość pojazdu wraz z jego pełnym wyposażeniem wynosi prawie 1,2 mln zł.


Nowy ciężki samochód zastąpi samochód GCBA 8/50 Renault z JRG nr 2 w Nowym Sączu, który z kolei zostanie przesunięty do JRG nr 1 w Nowym Sączu i zastąpi uszkodzony i wycofany samochód cysternę.


Źródło: PSPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować