Pogoda - Sądeckie.pl

16

Dzisiaj jest: 16. 10. 2021 Do końca roku: 76 dni
Jakość Powietrza:

Komputery od starostwa trafiły do uczniów szkół powiatowych

Komputery od starostwa trafiły do uczniów szkół powiatowych

25 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym i akcesoriami trafiło dzisiaj do pięciu szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Sprzęt został przekazany dyrektorom szkół przez starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego.

Komputery – każda szkoła otrzyma po pięć - pojadą dzisiaj do Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu, Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju, Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie oraz Zespołu Szkół w Marcinkowicach.


Zakup komputerów to odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stanęła oświata w związku z zagrożeniem i skutkami covid-19 - mówi starosta Marek Kwiatkowski. - Sprzęt trafi do uczniów, nie posiadających laptopów ani komputerów stacjonarnych i ułatwi im naukę zdalną.


Laptopy zostały kupione ze środków pochodzących z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1. Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 74 661 zł, a projekt grantowy jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Iwona Mrozowska-Struk i dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować