Kończy się remont drogi Jasienna Rozdole Mieściska

Remont drogi Jasienna Rozdole Mieściska zbliża się do końca. Prace, które kosztowały około 550 tys. zł, były w dużej mierze sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.

Kończy się remont drogi Jasienna Rozdole Mieściska

Na odcinku 60 metrów, od szkoły do cmentarza, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, wzmocniono podbudowę i wybudowano pobocza. Prace miały się zakończyć do końca roku, ale prawdopodobnie zostaną ukończone jeszcze w tym tygodniu.


Gmina planuje także kontynuować remont na dalszym odcinku drogi, który ma około 1200 m długości. W tym celu ubiega się o kolejne dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.


Źródło: Gm. Korzenna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować