Konferencja "Bezpieczny Senior" w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University

Konferencja „Bezpieczny Senior” zorganizowana przez Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora z Krakowa odbyła się w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, uczelni i organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim konferencji było bezpieczeństwo seniorów w różnych aspektach życia.

Konferencja "Bezpieczny Senior" w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University

Podczas konferencji podpisano umowę o współpracy pomiędzy WSB-NLU a Stowarzyszeniem MANKO, która zakłada m.in. uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu polityki senioralnej. - To bardzo ważna inicjatywa, która ma na celu podniesienie kompetencji osób zajmujących się sprawami seniorów i poprawę jakości życia tej grupy społecznej – powiedział Prodziekan ds. kierunku prawo Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU dr Michał Mółka.


W ramach konferencji odbyły się także prelekcje na temat mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów, zagrożeń dla seniorów w sferze konsumenckiej, lekowej i drogowej oraz sposobów zapobiegania im. - Chcemy edukować seniorów, aby byli świadomi swoich praw i możliwości, a także chronili się przed oszustwami, nadużyciami i wykorzystywaniem – podkreślił prezes Stowarzyszenia MANKO - Głos Seniora Łukasz Salwarowski.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować