Konferencja dla pracodawców w sądeckim ratuszu

Konferencja dla pracodawców w sądeckim ratuszu

Wielu przedsiębiorców posiada jednocześnie status pracodawcy. Z myślą o nich Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta, we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju zorganizował konferencję "Pracownicze Plany Kapitałowe - dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych".

 

Konferencja została otwarta oficjalnie przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Zebrani w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza przedsiębiorcy zostali przywitani przez dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Krzysztofa Hebdę. 

 

Głównymi zagadnieniami poruszonymi podczas konferencji były procedowanie i wdrożenie nowego systemu oszczędzania dla wszystkich zatrudnionych. Pracownicze Plany Kapitałowe, które dla pracowników mogą być szansą na wyższą emeryturę, dla pracodawców są zagrożeniem i wyzwaniem. Zagrożenie ma związek z obciążeniem obowiązkami pracodawców, zarówno finansowymi, jak i formalnymi, związanymi z prawidłowym przeprowadzeniem procedury. 

 

Podczas konferencji odbyło się wystąpienie Roberta Zapotocznego - jednego z twórców ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Robert Zapotoczny, obecnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Portal PPK Sp. z o.o. zaprezentował podstawowe założenia PPK. 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe sa powszechnym, dobrowolnym sposobem długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Zgodnie z ich koncepcją, beneficjentem programu jest pracownik wspierany przez pracodawcę i państwo. Pracodawca jako przedsiębiorca musi poradzić sobie z wdrożeniem PPK w taki sposób, aby nie odbiło się to negatywnie na sytuacji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa, które jest jednocześnie zakładem pracy. 

 

Skutki wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zapewne będą znane już za kilka lub kilkanaście miesięcy. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować