Konferencja poświęcona problemom uzależnień i przemocy w rodzinie. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

W ostatnim tygodniu listopada w Gorlicach odbyła się konferencja poświęcona problemom uzależnień i przemocy w rodzinie. Konferencja była zorganizowana przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, które zajmuje się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych i ich rodzin.

Konferencja poświęcona problemom uzależnień i przemocy w rodzinie. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, pomocy społecznej, policji i innych instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami. Celem konferencji było przedstawienie różnych perspektyw pomagania osobom dotkniętym uzależnieniami i przemocą oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.


Na konferencji zaprezentowano m.in. programy terapeutyczne realizowane przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, zadania województwa małopolskiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, metody psychoterapii i logoterapii stosowane w pracy z osobami uzależnionymi i ofiarami przemocy oraz nowe regulacje prawne dotyczące przemocy domowej. Wszystkie prezentacje były poparte przykładami z praktyki i oparte na aktualnej wiedzy naukowej. Wśród prelegentów byli m.in. dyrektor Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, wojewódzki ekspert ds. informacji o narkotykach i narkomanii, psychoterapeuta, profilaktyk i policjant.


Konferencja była okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat problemów uzależnień i przemocy w rodzinie oraz sposobów ich rozwiązywania. Uczestnicy konferencji podkreślali potrzebę współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat tych zjawisk. Konferencja była także źródłem inspiracji i motywacji do dalszej pracy i rozwoju zawodowego.


Źródło: KPPG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować