Konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego - "Kultura w rozwoju miasta"

Wydział Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wraz z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego był organizatorem konferencji naukowej: „Kultura w rozwoju miasta”. Licznie zgromadzeni w Auli Wydziału goście mieli okazję wysłuchać sześciu wykładów i dyskusji, skupionych wokół tematów: sądeckiego Zamku Królewskiego – jego historii i planów rekonstrukcji, ochrony zabytków i inwestycji w kulturę. Jednym z prelegentów konferencji był prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego - "Kultura w rozwoju miasta"

Od wielu lat w Nowym Sączu trwa otwarta dyskusja na temat odbudowy zniszczonego w 1945 roku Zamku Królewskiego. Obecnie prace archeologiczne w obrębie ruin prowadzi Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zleciła opracowanie historyczne Zamku (monografia prof. Jerzego Rajmana „Zamek Królewski w Nowym Sączu”) oraz na podstawie zachowanych grafik i fotografii przygotowała wizualizacje jak mogłaby wyglądać zrekonstruowana warownia.


Wydział Nauk Ekonomicznych wraz z SARR i Prezydentem Miasta Nowego Sącza przygotował poświęconą historii i planom odbudowy Zamku Królewskiego konferencję naukową.


- Jako Uczelnia chętnie angażujemy się w szereg wspólnych inicjatyw z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Temat kultury w rozwoju miasta jest w tym względzie bardzo istotny – zaznaczył podczas konferencji dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.


- Chcemy, aby ta konferencja służyła także temu, aby wypracować odpowiednie wnioski naukowe, umocowane w wiedzy praktyków, archeologów, historyków, ale także specjalistów nauk ekonomicznych. Mam nadzieję, że zdołamy utworzyć coś w rodzaju rady naukowej, która będzie mogła rozwiązywać trudności związane z odbudową sądeckiego zamku – dodał Jarosław Suwała, Prezes SARR.


W trakcie konferencji w szerokim ujęciu przybliżona została historia warowni znad Dunajca i Kamienicy, jej znaczenie w rozwoju miasta oraz to jaką funkcję zrekonstruowany Zamek Królewski mógłby znów pełnić. Podsumowano także trwające od 4 lat prace archeologiczne, które pogłębiły stan wiedzy na temat samego zamku oraz dziejów osadnictwa w widłach rzek Dunajec i Kamienica.


Podczas dwóch części sesji wysłuchano następujących wykładów:

Kultura w procesach funkcjonowania i rozwoju miasta (prof. dr. hab. Anna Karwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Dziedzictwo kultury materialnej w rozwoju Nowego Sącza (dr Michał Wiśniewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Ochrona zabytków w Polsce, jej doktrynalne podłoże i regulacje prawne w kościele prawa wyznaniowego (dr hab. prof. ANS Jarosław Reszczyński – Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu),

Historia Zamku Królewskiego w Nowym Sączu jako podstawa badań do odbudowy tego zabytku (prof. dr. hab. Jerzy Rajman – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Badania archeologiczne i plany odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu w działaniach władz miasta w latach 2019–2023 (Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza),

Znaczenie społeczne Zamku Królewskiego w Nowym Sączu w kontekście historii regionalnej i dziejów powszechnych (dr Jarosław Jakubowski – Redaktor nacz. „Rocznika Sądeckiego”, Urząd Miasta Nowego Sącza),

Dlaczego warto inwestować w kulturę – wnioski podsumowujące: Jarosław Suwała (Prezes SARR S.A.), prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ANS).


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować