KSeF odroczony z uwagi na krytyczne błędy w projekcie

Zewnętrzny audyt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wykazał krytyczne błędy w projekcie. Obowiązkowy KSeF zostanie wprowadzony od 1 lutego 2026 r. dla dużych przedsiębiorców i od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych

KSeF odroczony z uwagi na krytyczne błędy w projekcie

Projekt Ustawy o KSeF

Rząd Polski przyjął projekt ustawy, który odroczy wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do  1 lutego 2026 r. Decyzja ta została podjęta po wykryciu krytycznych błędów w systemie.

Przesunięcie Terminu

Początkowo KSeF miał wejść w życie 1 lipca 2024 r., lecz audyt informatyczny wykazał konieczność przesunięcia terminu.

Dalsze Uproszczenia

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić dalsze uproszczenia KSeF, które będą przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych.

Etapowe Wprowadzenie

Proponuje się, aby od 1 lutego 2026 r  obowiązek KSeF objął przedsiębiorców z roczną sprzedażą powyżej 200 mln zł, a pozostałych od 1 kwietnia 2026 r.

Konsultacje Publiczne

Projekt ustawy zostanie poddany szczegółowym konsultacjom publicznym i opiniowaniu. Rządowy projekt ustawy ma na celu zapewnienie płynnego przejścia na system e-faktur, minimalizując zakłócenia dla przedsiębiorców i administracji podatkowej.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować