Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Lekarze nie mający kontraktu z NFZ, mogą również kierować na testy wykrywające SARS-CoV-2

Lekarze nie mający kontraktu z NFZ, mogą również kierować na testy wykrywające SARS-CoV-2

Ministerstwo Zdrowia umożliwiło wystawianie zleceń na test w kierunku koronawirusa za pośrednictwem systemu gabinet.gov.pl.

Możliwość ta dotyczy również lekarzy gabinetów, które nie mają kontraktu z NFZ. Chodzi o skierowania na testy RT-PCR (wykrywające materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2) oraz o możliwość wpisywania wyników testów antygenowych.


Dotychczas taka funkcjonalność była dostępna dla: placówek podstawowej opieki zdrowotnej, sanatoriów, stacji dializ, centrów krwiodawstwa, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, hospicjów oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.


Zlecając test przez gabinet.gov.pl, lekarze mają możliwość wyboru trzech źródeł jego finansowania: „Środki NFZ”, „Inne środki publiczne” i „Finansowanie komercyjne”.


Rozstrzygającym dla wyboru źródła finansowania są wymogi wynikające z: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.).


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2


Jeśli lekarz zleci wykonanie testu, na podstawie wskazań wynikających z powyższych rozporządzeń, to badanie będzie mogło być finansowane ze środków NFZ.


 Dokładne zasady zlecenia testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 znajdują się w instrukcji aplikacji gabinet.gov.pl dostępnej pod adresem: www.gabinet.gov.pl/pdf/instrukcja w podrozdziale: Zlecenie badań na koronawirusa (str. 167-172).


Resort zdrowia przypomina, że w przypadku osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19, warunkiem rozpoczęcia m.in.: leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej czy przyjęcia m.in. do zakładu opiekuńczo-leczniczego czy hospicjum stacjonarnego jest uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2.


W przypadku braku podejrzenia zakażenia, lekarz może wystawić zlecenie na test finansowany ze środków publicznych, za pośrednictwem systemu gabinet.gov.pl, na podstawie:

  1. Skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, potwierdzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
  2. Skierowania do objęcia świadczeniami pielęgnacyjnymi lub opiekuńczymi w ramach opieki długoterminowej (o którym mowa w art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz skierowania do przyjęcia do psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego dokonane na podstawie art. 22 i art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).
  3. Skierowanie do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej.


W przypadku pytań lub problemów technicznych z dostępem lub obsługą aplikacji gabinet.gov.pl, należy kontaktować się z Centrum e-Zdrowia za pośrednictwem adresu email gabinet-pomoc@cez.gov.pl lub poprzez infolinię 19239. 


Źródło: MZ, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować