Pogoda - Sądeckie.pl

27

Dzisiaj jest: 27. 09. 2021 Do końca roku: 95 dni
Jakość Powietrza

Limanowa: Miasto podpisało porozumienie w sprawie budowy stadionu na ul. Kusocińskiego

Limanowa: Miasto podpisało porozumienie w sprawie budowy stadionu na ul. Kusocińskiego

18 maja w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie budowy obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej.

W podpisaniu i przekazaniu umów uczestniczyli: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Zastępcą Władysławem Zoniem.


Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy w ramach planowanej wspólnej realizacji inwestycji pn. „ Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej”, w skład której wchodzi :
  • budowa stadionu pełnowymiarowego z trybunami o nawierzchni z trawy naturalnej i bieżnią lekkoatletyczną – 6 torów,
  • 2 boiska kortów tenisa ziemnego, boisko koszykówki.
  • urządzenia lekkoatletyczne: skocznia w dal, koło rzutu dyskiem, młotem, rzutnia pchnięcia kulą, rzutnia oszczepem, skocznia o tyczce
  • drogi, chodniki i parkingi
  • zaplecze szatniowo- sanitarne oraz administracyjne dla obsługi wszystkich obiektów kompleksu sportowo- rekreacyjnego

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w trzech etapach :
  1. Etap I – opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania terenu.
  2. Etap II- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej z wszelkimi uzgodnieniami, opracowaniami i zgodami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji przetargowej – STWiOR, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
  3. Etap III- wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotowy dokument normuje partycypację w udziale własnym budżetu przedsięwzięcia w proporcjach po 50% kosztów po stronie sygnatariuszy porozumienia. Kwestie organizacyjne związane z utrzymaniem, administrowaniem oraz dokładną formą rozliczeń finansowych zostaną uregulowane w drodze odrębnych umów.


Źródło: Powiat Limanowski

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować